Znajdź firmę lub wykonawcę w powiecie Pułtuskim

Dołącz do lokalnych przedsiębiorców!
= Projekty budowlane / architektura i konstrukcja/ wszelkich budynków i budowli.
= Nadzory budowlane, kierownictwo robót.
= Kosztorysy budowlane.
= Ekspertyzy techniczne budynków i budowli.
= Doradztwo budowlane.
= Przeglądy okresowe budynków i budowli.
= Zmiana sposobu użytkowania budynków-
np. letniskowy na mieszkalny.
= Inwentaryzacje budowlane budynków i budowli
z oceną stanu technicznego.
= LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANYCH.
Jestem członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby
Architektów, jak również Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.